1959/60

A dalt d’esquerra a dreta:Josep M.Oller, Joan Espiell Rossell, Galera, Simoni, mestre sr. Adolfo, Diaz, Corbera, Antoni Torrent, Salvador Rossell.
‎2a fila, verdura, Joan Terrat, Ordeig, Jordi Marques, …., Joan Framis, Mora, …, …, Anievas, Marcos, Ferran Mitjà.
3a fila, Andreu puigvert,….., Joan Martínez,Quim Vila, Coromines.
Asseguts: Carles Canals, Joan Albert Roig, Raume Selles, Verges, Jordi Rossell, Martori, Josep M. Garrell,Prudenci Parera, Rosquellas, Cobaleda.

1959/60

Sendo Mossull, Enric Majó Ferran, Montse Martori, Teresa Vila Margenat, Antònia Vila Jofre, Roser Bruguera, Montse Viader Crous…